Menu Sluit
"We zijn er voor kwetsbare mensen en hopen dat zij bij ons een periode van rust ervaren"

Gastgezin, iets voor jou?

Heb je een plek over in je huis; een kamer, een zolder, tuinhuisje of zelfs een gastenverblijf? En voel je een verlangen om iets te betekenen voor mensen die dit nodig hebben? Vanuit de Rustplek helpen we je graag om gastvrijheid handen en voeten te geven.

Jijzelf beslist wat je deelt, voor wie, op welke manier of op welke momenten. Wij helpen je graag om erachter te komen wat het beste bij je past.

Wij zijn er voor jou.

Wil je graag meer weten? 

Kom dan naar een van de (maandelijkse) online kennismakingsavonden.

Gastvrij zijn

Voor ‘noodzakelijke’ vormen van hulp zorgt de overheid. Tieners in begeleid wonen trajecten, vluchtelingen in opvangcentra en ouderen in verzorgingstehuizen zijn voorbeelden. Maar we zien dat er mensen zijn die niet op deze zorg kunnen rekenen en toch een plek nodig hebben om zich in rust en veiligheid te kunnen ontplooien. Voor hen zetten wij ons graag in met onze rustplekken.

Rustplekken geen alternatief voor maatschappelijke voorzieningen

Voor de duidelijkheid – het gaat bij De Rustplek niet om vervanging van professionele hulpverlening! Daarom zullen we nooit aan een gastgezin vragen om plek te bieden aan mensen die nog verslaafd zijn, schulden hebben of een straf open hebben staan.

Het traject

Of je nu pas net nadenkt over het praktisch vormgeven van gastvrijheid of al heel lang de droom hebt om je huis open te stellen voor anderen? Wij willen je graag helpen in deze zoektocht en met onze kennis, ervaring de juiste vragen te stellen zodat je als gezin goed weloverwogen en toegerust je eerste traject ingaat.

Hoe ziet het traject eruit tot de 1e kennismaking met een potentiële gast?

1. Oriëntatie

Als je geïnteresseerd bent als gezin om jullie huis als gastvrije plek aan te bieden gaan we graag een vrijblijvend oriëntatiegesprek met jullie aan.

Onderwerpen zijn het hart of zelfs de roeping voor gastvrijheid, eerder opgedane ervaringen met gastvrijheid, de werkwijze van De Rustplek, de taken en verantwoordelijkheden van het gastgezin, de beschikbare mogelijkheden in het huis, welke type gast het beste bij het gastgezin past, wat bij een samenwoonovereenkomst hoort enzovoorts.

2. Profiel

Zo divers als de behoeften van onze gasten zijn, zijn ook de mogelijkheden van de gastgezinnen. Wij geloven erin dat iedereen veel te bieden heeft, vaak meer dan degene zich bewust is. Aan de andere kant is het goed om te beseffen dat we niet alles kunnen bieden.

Wat denk je past het beste bij jouw en je gezin?

 • Man of vrouw?
 • Tieners of volwassene?
 • Eén persoon, een stel, een ouder met kind?
 • Gezamenlijke maaltijden of verschillende vakken in de koelkast?
 • Wel of niet gelovig?
 • Nederlander of andere nationaliteit?
 • Hoe lang (dagen, weken of maanden?)

3. Referenties en VOG

De Rustplek heeft te maken met gasten in een kwetsbare fase van hun leven. Aan alle gastgezinnen vragen we daarom naast een VOG, om minimaal twee referenties van hun kerk van herkomst, een gemeenschap of een vereniging op te geven. Dit om te voorkomen dat gastgezinnen met verkeerde insteek het netwerk binnen komen. Verder willen we graag horen of zoiets als De Rustplek wel echt bij hen past.

In het gesprek met deze referenties trachten we ons een beeld te vormen of je voor een gast een veilige omgeving kunt bieden. Tevens vragen we of de opgegeven referentie van mening is dat je voldoende beseft wat het betekent als er vreemden bij je in huis wonen. Een toegevoegde meerwaarde van het werken met referenties is dat de lokale kerken en verenigingen van de gastgezinnen zo meer bij het Rustplek-werk betrokken raken.

4. Kennismaken

Als je open staat om een gast passend bij je profiel te leren kennen plannen wij een afspraak met gast, begeleider van de gast en een teamlid dat bij de intake betrokken was bij jou thuis. De potentiële gast ziet waar hij/zij straks gaat wonen en proeft de sfeer in je huis. Bij het kennismakingsgesprek gaat het erom wat beide – gast en gastgezin – van het traject verwachten. Tevens is een belangrijk gespreksonderwerp het perspectief op een definitieve oplossing. Verder geef je bij de kennismaking al aan wat jouw ‘huisregels’ zijn en hoe lang de gast bij je kan wonen. Na afloop van het kennismakingsgesprek nemen beide partijen minimaal 24 uur de tijd om erover na te denken of men het ziet zitten om samen in een huis te wonen.

5. Wonen

Als zowel jij als gastgezin als ook de gast het avontuur aan willen gaan om samen te wonen doen wij als Rustplek-team een stap terug en begeleiden jullie op afstand. Dat betekent dat we – afhankelijk van de duur van het traject – eens in de 2 á 4 weken met jullie contact opnemen om te horen hoe het gaat.

Wij bevelen aan om op de helft van de afgesproken periode een tussenevaluatie te houden. Bij dit gesprek is naast de gast weer de begeleider van de gast aanwezig. Als jullie het wensen, ondersteunt een Rustplek-teamlid. Onderwerp van het gesprek is de dagelijkse gang van zaken en de voortgang bij het vinden van een definitieve oplossing voor de gast.

Een dergelijke evaluatie wordt meestal vlak voor afloop van het traject nogmaals gehouden. Hierbij gaat het vooral over het verloop van het traject, of een ieder conform afspraak heeft gehandeld.

“Nu ik in mijn eigen – totaal niet ingerichte – huis zit, realiseer ik me des te meer wat een uitkomst het was dat ik een rustplek in jullie huis vond. Het hielp om rustig te wennen aan het voor mezelf zorgen en koken. Door de open en ontspannen sfeer voelde ik me direct bij jullie op mijn gemak.”

Bijbelse inspiratie

Op verschillende plekken in de Bijbel wordt er geschreven over gastvrijheid. Op basis van wat we lezen over gastvrijheid en datgene dat we zien en merken in de praktijk bij de Rustplek, hebben we drie kernwaarden geformuleerd:

Geborgen

Al in het Oude Testament schept God bij de inrichting van het beloofde land een voorziening voor mensen, die ‘per ongeluk en zonder enige opzet’ in een levensbedreigende situatie terecht kwamen: de vrijplaatsen (Jozua 20:1-9, Numeri 35:22-25)

Financiële, relationele, fysieke of geestelijke redenen leiden helaas ook tegenwoordig steeds weer tot situaties, waar verder leven in de oude omgeving een probleem wordt. Een rustplek als moderne vrijplaats kan een tussenoplossing bieden. Met onze rustplekken willen we geborgenheid in de naam van God uitdragen.

Ontplooiend

In de evangelies zijn talloze voorbeelden van genezingen door Jezus beschreven (bij voorbeeld Mattëus 8 en 9, Johannes 5). Wat opvalt is dat Jezus iedere zieke kent, actief betrekt en op een eigen manier benadert.

Jezus geeft ons geen stappenplan dat we stap voor stap kunnen uitvoeren om iemand ‘beter te maken’. Elke casus is verschillend, elke mens heeft zijn eigen, individuele vraag naar ontwikkeling en ontplooiing.

Dat maakt dat wij ons bij ieder contact afvragen:

 • Wat heeft deze persoon nodig?
 • Wat is er nodig in deze situatie?
 • Waar liggen de mogelijkheden?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Delend

Bij de Rustplek delen we onze huizen met keuken en badkamer, onze maaltijden, onze aandacht, onze tijd en/of ons geld met onze gasten. En niet te vergeten, we delen ook onze privacy. Of scherper geformuleerd: we geven een stuk van onze privacy op. In het voorbeeld van het teken van het brood (Johannes 6:1-14) lezen we wat uit delen wordt als we het samen met Jezus doen.

De discipelen zien dat er heel weinig te verdelen is. Ze nemen dat beetje brood uit de hand van Jezus en realiseren zich dat opeens veel meer brood in de menigte aanwezig is. Ze hoeven het niet alleen te doen, de Geest van Jezus raakt mensen aan en vormt een gemeenschap die woord en brood deelt.

Als Rustplek voelen we ons soms op de plek van de discipelen staan. Door gastvrij te zijn tegenover mensen, willen we delen wat we hebben en open staan voor datgene dat Jezus ons wil leren door hen heen.

Meer overhouden door samen met Jezus te delen – hoe ziet dat eruit bij de Rustplek? Misschien mogen we ervaren hoe de aanwezigheid van Jezus de ander en mezelf veranderd. ‘Daarom zijn gastvrij zijn voor mensen en gastvrij zijn voor Jezus niet compleet van elkaar gescheiden. Als we luisteren naar gasten kan het zomaar zijn dat Jezus ons daar doorheen iets te zeggen heeft. Daar ruimte voor maken is werkelijk geen offer’ (Eten met Jezus, p54)

Ik bied mij graag aan als gastgezin Vind een initiatief in de buurt

Gastgezin zonder initiatief?

Steeds weer worden we blij verrast met berichten van mensen die zich graag als gastgezin beschikbaar willen stellen. Helaas is bij hen in de buurt De Rustplek nog volledig onbekend. En ze
voelen zich niet geroepen om een plaatselijk initiatief op te starten, ze willen gewoon gastvrij zijn voor een ander in een kwetsbare situatie en hun bezit delen.

Herken je je hierin? Neem contact op met Rustplek Nederland. We willen graag met je onderzoeken wat we wel voor je kunnen betekenen en hoe we je kunnen ondersteunen en waar we andere manieren van werken moeten ontwikkelen.