Menu Sluit
"De liefde, die we zelf ervaren willen we doorgeven aan anderen door gastvrij te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie en ons bezit te delen. We voelen ons verbonden, ondersteunen en bemoedigen elkaar."

Bij het oprichten van een Rustplek-initiatief ga je niet over één nacht ijs. Grofweg onderscheiden we twee fasen in het proces: verkenningsfase en ontwikkelingsfase.
In beide fasen kunnen we je vanuit Rustplek Nederland ondersteunen.

Verkenningsfase

Tijdens de verkenningsfase hoort onder andere een onderzoek of er in je stad of gemeente al een netwerk van gastgezinnen bestaat, dat tijdelijk een kamer beschikbaar stelt. Ervaring leert dat het niet zinvol is om dan een 2e beweging op te starten, het is beter om verbinding en samenwerking tezoeken, elkaar te steunen en te versterken, bv. door een uitbreiding van het bestaande concept.

Verder is het belangrijk een kerk, vereniging of een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen te vinden die het project omarmen en bevorderen.

Ontwikkelingsfase

In de ontwikkelingsfase gaan we samen echt aan de slag: een Rustplek-team vormen en trainen, gastgezinnen werven, fondsen en/of subsidies aanvragen, een eigen website (laten) bouwen en eerste contacten leggen met maatschappelijke instanties en de gemeente.

Aalsmeer (verkenning)

Aalsmeer over Hoop  is een samenwerkingsverband van 6 kerken in Aalsmeer, die vanaf 2015 de handen ineengeslagen hebben om de Aalsmeerse samenleving te dienen met projecten en activiteiten die de mensen goed doen en hoopgevend zijn. Een plek bieden voor degene die dreigen dakloos te worden hoort al langer bij hun droom. Eerste gesprekken met teamleden hebben hun meer inzicht gegeven in onze werkwijze.

Friesland (verkenning)

Via de Baptistengemeente Sneek waren we bij een vergadering van het Diaconaal Platform uitgenodigd om over ons werk te vertellen. Een mooie groep die diverse kerken en Leger des Heils vertegenwoordigen. Een eerste gastgezin hadden we al in Friesland en een van de bezoekers op die avond is nu nr. 2. Wat zou het gaaf zijn als zich hier omheen een nieuw initiatief ontwikkeld.

Hoorn (verkenning)

Aandacht en zorg voor mensen op straat, omdat ieder mens waardevol is – dat is de missie van Straatpastoraat Hoorn. De medewerkers komen met verschillende mensen in contact die een rustplek nodig zouden hebben. We hadden een eerste verkennend gesprek. Helaas, door Covid-19 hebben op het moment andere dingen prioriteit.

Utrecht (in ontwikkeling)

In Utrecht begonnen we met een verkenning of er al een soortgelijk initiatief bestaat. Stichting Tussenvoorziening ondersteunde ons hierbij en snel bleek dat in Utrecht veel behoefte is maar nog geen soortgelijk aanbod. Een brede mailing naar alle kerken met de vraag om medewerking leverde in eerste instantie geen respons op. Door bemiddeling van een van de bestuursleden kwamen we in contact met een van de voorgangers van Baptistengemeente De Rank. In twee ontmoetingen met hem en de coördinator voor gemeentezorg mochten we ons concept uitleggen en vervolgens een beknopt projectplan voor de kerkenraad schrijven. Vol spanning was het afwachten welke beslissing de raad bij de vergadering in november 2020 zou nemen. En ja – De Rank wil als trekker optreden in Utrecht! Het liefst met een andere kerkgemeenschap samen. Begin 2021 zullen we aan de slag gaan met de verdere uitwerking