Menu Sluit
"We willen gastvrijheid en ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid."

De Rustplek is een netwerk van huizen waar gasten zich welkom mogen voelen en tot rust kunnen komen. We zijn geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus Christus en verwoorden dit in onze missie en onze kernwaarden.

In 2014 is een klein groepje mensen aan de slag gegaan met hun passie voor gastvrijheid. De Rustplek Amersfoort is gestart vanuit de Baptistengemeente Amersfoort.

Als Stichting De Rustplek Nederland zoeken we contact met kerken, gemeenschappen of verenigingen in Nederland, die samen met ons lokale rustplekken willen oprichten.

Missie

 

Wat we zien

Als we om ons heen kijken worden we geraakt door de vele beschadigde levens, gebrokenheid, eenzaamheid en machtsmisbruik. We voelen ons geroepen om open te staan voor kwetsbare mensen en hopen dat zij bij ons een periode van rust ervaren.

Wat we doen

We delen onze tijd, huizen, maaltijden en andere aspecten van het dagelijkse leven met hen en we zijn betrokken bij hun (ontwikkel-)proces. De aard van onze relaties berust op wederkerigheid en aanvaarding van onze gasten, we verbinden ons aan hen en maken contact van hart tot hart. De tijd waarin wij met elkaar optrekken kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Hiermee investeren we in maatschappelijke cohesie door geïsoleerde doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden die hen kunnen ondersteunen.

Samen met anderen

We hopen andere mensen te kunnen inspireren en te ondersteunen om hun huizen ook als rustplekken ter beschikking te stellen. Verder beseffen we dat we elkaar nodig hebben voor bemoediging en toerusting. We werken intensief met professionele hulpverlening samen.

Kernwaarden

 

Geborgen

We zoeken voor gasten met behoefte aan een rustplek naar een passend gastvrij huis in ons netwerk. Onze gastgezinnen zijn verbonden aan kerken, gemeenschappen of verenigingen.

Ontplooiend

Onze gasten werken tijdens het rustplek-traject onder professionele begeleiding aan vervolgstappen. Onze gastgezinnen starten met korte, goed afgebakende trajecten om stap voor stap ervaring op te bouwen.

Delend

Onze trajecten zijn gebaseerd op wederkerigheid tussen gast en gastgezin;
verder bieden we trainingen en coaching aan en bevorderen we het uitwisselen van ervaringen tussen gastgezinnen in ons netwerk.

Ook ik ondersteun De Rustplek Wat kan ik doen?

Team

Jutta Hermann

Landelijk opbouw coördinator

Annebeth van Gent

Landelijk coördinator gastgezinnen

Guido Elsenaar

IT beheerder

Udo Hermann

Voorzitter

Wiebe Oudshoorn

Secretaris & IT beheerder

Matthijs Goedvolk

Penningmeester

André Huiting

Algemeen bestuurslid

Vertrouwenspersoon

De Rustplek en haar gastgezinnen zijn zich er bewust van dat we verantwoord met de kwetsbaarheid van onze gasten om moeten gaan. In ons integriteitsbeleid leggen we vast hoe gastgezinnen en gasten met elkaar dienen om te gaan.

Alle bij de Rustplek betrokkenen zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag! Voor gastgezinnen vragen we daarnaast nog referenties op.

Hannie Stehouwer is vertrouwenspersoon voor De Rustplek Nederland. 

Hannie Stehouwer
06-11989529
info@stehouwerintegratievetherapie.nl

https://www.stehouwerintegratievetherapie.nl/hannie-stehouwer/

Lees hier ons integriteitsbeleid

Partners