Menu Sluit
“Tijdens mijn verblijf heb ik de belofte ‘Welkom Thuis’ echt ervaren! Het was een goede combinatie tussen rust, tijd voor mezelf en goede gesprekken voeren.”

Graag zetten we ons in voor mensen die een plek zoeken om op adem te komen. Je hebt even een rustplek nodig, weet dat je hierin geen uitzondering bent!
Wat er ook speelt – relationeel, financieel of psychisch – voel je welkom. We nodigen je uit om je verhaal met ons te delen en samen te kijken wat je nodig hebt en wat we voor jou kunnen betekenen.

Ik zoek een Rustplek bij mij in de buurt Open de kaart

De Rustplek zoekt een plek die bij jou past, we luisteren naar jou en kijken wat je nodig hebt. Van het begin tot het eind zijn wij zijdelings betrokken bij jouw traject.

We vinden het belangrijk dat je goede begeleiding krijgt in de tijd die je bij een gastgezin verblijft. Onze gastgezinnen zijn geen hulpverleners, daarom is bij de lange trajecten altijd een derde partij betrokken – zodat jij een volgende stap kunt zetten in je leven.

In het traject zijn verschillende partijen betrokken:

  • Jijzelf als gast
  • Het gastgezin
  • Jouw begeleider (bij een vraag voor meer dan 2 weken)
  • Een contactpersoon van de Rustplek

Jouw traject

Het kan zijn dat je tijdelijk niet bij je ouders kunt wonen door een lastige thuissituatie. Of omdat je relatie eindigt. Of je komt uit een hulpverleningstraject en bent bezig met het opnieuw opbouwen van een zelfstandig leven. Misschien heb je gewoon af en toe  een plek nodig om bij te komen van alle drukte.

Soms gaat het om af en toe een weekend of een vast moment in de week, dat je bij een rustplek wilt doorbrengen. Een andere mogelijkheid zijn langere trajecten van weken of zelfs (maximaal 5) maanden, dat je bij een gastgezin in huis logeert.

Wat er ook speelt, je bent welkom!

1. Intakeformulier

Voordat een lokale Rustplek jouw aanvraag in behandeling kan nemen vragen we je om het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Op deze manier kunnen wij een eerste inschatting maken wat er speelt bij jou. Ook vragen we jou een begeleider aan te wijzen, dit kan bijvoorbeeld professionele hulpverlening zijn, iemand uit de kerk, een coach of een familielid.

2. Gesprek

We nodigen je voor een intakegesprek uit. Dit kan fysiek, online of telefonisch plaatsvinden. Tijdens dit gesprek willen we helder krijgen wat je nodig hebt. Het gaat om een verdieping van datgene wat je in het inschrijfformulier al aangegeven hebt. Bij langere trajecten willen we ook graag je begeleider spreken.

Er zullen verschillende thema’s aan de orde komen:

  • Waarom heb je een rustplek nodig?
  • Hoe lang heb je een rustplek nodig?
  • Gaat het om bepaalde momenten tijdens een week of heb je een plek nodig om in huis te wonen? Alleen doordeweeks, alleen tijdens de weekenden of hele weken door?
  • Welke andere verwachtingen en behoeftes heb je?
  • Welke (financiële) bijdrage kan je opbrengen?
  • Hoe wil je na de rustplek-periode verder?

3. Kennismaken

Wij zoeken naar een passend gastgezin en leggen het eerste contact.

De volgende stap is een kennismakingsgesprek tussen jou en het gastgezin. Bij langere trajecten zit hier ook je begeleider erbij. Hier is wederom gelegenheid om elkaar vragen te stellen en details van het traject te bespreken.

4. Akkoord

Na een korte bedenktijd nemen jij en het gezin de beslissing of jullie willen doorgaan met dit traject.

5. Afspraken

Samen bepalen we hoe we het traject vorm willen geven.  Denk aan de duur, de financiële tegemoetkoming, huisregels etc. Sommige gastgezinnen stellen het op prijs als deze afspraken schriftelijk vastgelegd worden.

6. Wonen

Jouw rustplek-periode begint. We wensen je dat je je geborgen voelt en daadwerkelijk tot rust kunt komen. En dat je vanuit deze rust nieuwe plannen en vervolgstappen kan maken voor de tijd daarna.

Tijdens het traject blijft de contactpersoon van de Rustplek betrokken en is bereikbaar bij alle vragen of voor overleg.

 

Afronding

Alle Rustplek-trajecten zijn tijdelijk, dit kan dus variëren van enkele dagen of weken tot maanden. De maximale duur van een traject ligt meestal tussen de 3 en 5 maanden. Gastgezinnen en gasten hebben hier van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt. Bij lange trajecten nemen de gast en begeleider samen de verantwoordelijkheid voor een vervolg na de rustplek-periode.

Graag evalueren we aan het einde van een traject met alle betrokkenen hoe het gastgezin en de gast de gezamenlijke tijd ervaren hebben.

“Nu ik in mijn eigen – totaal niet ingerichte – huis zit, realiseer ik me des te meer wat een uitkomst het was dat ik een rustplek in jullie huis vond. Het hielp om rustig te wennen aan het voor mezelf zorgen en koken. Door de open en ontspannen sfeer voelde ik me direct bij jullie op mijn gemak.”

Jouw begeleiding

Bij lange trajecten van meer dan enkele weken vinden we het heel belangrijk dat jij als gast een begeleider hebt. Gastgezinnen zijn nl geen hulpverleners, maar bieden wel met liefde onderdak en een luisterend oor. Dat betekent dat bij een lang traject áltijd een begeleider als derde partij betrokken is. Dat kan bijvoorbeeld een medewerker van een wijk- of buurtteam zijn, een therapeut of een professionele coach.

Bij lange trajecten worden de gemaakte afspraken op papier gezet –  die ondertekend wordt door jou, je begeleider en het gastgezin.

Verder neem jij samen met je begeleider de verantwoordelijkheid voor een vervolg na de rustplek-periode. We verwachten dat jij geregeld samen met je begeleider overlegt over de stand van zaken en de vervolgstappen die je gaat zetten. Op bepaalde momenten wordt het gastgezin betrokken bij deze gesprekken en wanneer het gastgezin dit wenst zal de Rustplek hier ook aan deelnemen.

Intakeformulier

In welke regio zoek je een rustplek?